Kláris
Kláris
Főoldal Hírek Korábbi számaink Színházi kritikák Rólunk Élhető Világ Kapcsolat

Színházi kritika

SZÍNHÁZ

A KARAMAZOV TESTVÉREK

József Attila Színház – Gaál Erzsébet Stúdió

Lehet 100 percben elmondani-eljátszani A Karamazov testvéreket? Hét szereplővel bemutatni Dosztojevszkij bonyolult, erkölcsi-etikai kérdésekkel, filozófiai tartalmakkal is zsúfolt világát, az ikonikus regényt? És lehet mindezt megvalósítani a József Attila Színház viszonylag kicsinek számító Stúdiójában? A kérdések nyilvánvalóan költőiek, hiszen mi már, akik láttuk az előadást Hargitai Iván rendezésében, aki színpadra is alkalmazta, tudjuk jól, hogy lehet. Érdekesen, mozgalmasan, érdekfeszítően.(Dramaturg: Szokolai Brigitta.)

Igaz, nem magát a regényt követhetjük végig – természetesen –, hanem az annak alapján sajátos szempontok szerint készült darabot, amely felmutatja a lényeges jeleneteket, történéseket, ha nem is könnyen emészthetően. A könnyedséget persze nem is várhatjuk el; ha könnyed játék lenne, biztosan nem Dosztojevszkij lenne.

Látszólag a fő kérdés az, ki ölte meg a morózus, gyűlölt apát, az idős Karamazovot. (Az előadásban az ő alakja nem jelenik meg.) Előre kell bocsátani, hogy nem igazán derül ki a „gyilkos” személye; azt tudjuk, kik nem tették, és azt is tudjuk, hogy végül ki lett öngyilkos – a házasságon kívül született negyedik fiú, Szmergyakov (Horváth Sebestyén Sándor, aki egyben az Ügyész is), itt inasként beszélnek róla. Feltételezhető, hogy Szmergyakov volt a tényleges tettes, de jórészt Iván befolyásolta, bár mindegyik fiú kívánta gyűlölt apjuk halálát.

Minden más szál bonyolítja, zavarossá teszi a történet egészét, minden csak félig ismerhető meg, növelve a történet rejtélyességét. Az erkölcsi és részben a filozófiai kételyek, témák az előadásban is helyet kapnak. Lelkiismeret, Isten és Istenfélelem, és persze a bűn tematikája. De jelen van a szerelem és féltékenység, pénz, ital, dorbézolás, (szerelmi) megcsalás és egyéb csalások. Aljosa, a kolostorból, szerzetesi életből korábban kilépett legkisebb fiú (Fekete Gábor, ő egyben Grúsa lengyel szeretője) békíteni próbál, de testvérei nem hallgatnak rá. (Dimitrij – Lukács Dániel, Iván – Lábodi Ádám, utóbbi az Ördög is).

Dimitrij magára vállalja a gyilkosságot, holott ezt csak menyasszonyának, Kátyának (Kulcsár Viktória, ő játssza a merőben más habitusú Grúsát is!) küldött egyetlen régebbi levél támaszthatja alá. Nem győz meg bennünket bűnösségéről, a bíróságot azonban igen. Dimitrij vezekelni akar egy álmában látott éhező kisfiúért, de azt nem tűrné el, hogy őt mások alázzák meg, jelesül az őrök. Utolsó jelenetében a börtönben Kátyával van, nem Grúsával, holott Grúsával tervezi a szökést.

Iván attól fél, hogy megőrül, holott saját megőrülésükről nem jellemző, hogy tudnának az érintettek... De bizonyára beteg, indulatai, ereje kirívóak – például csaknem megfojtja egy párnával Szmergyakovot a kórházi ágyon.

Valahol beteg Aljosa is, egyik „rohamának” mi is tanúi lehetünk.

Külön szál és eléggé megrendítő a gyermek Kolja (Maszlag Bálint) bosszúja Iljusával, barátjával (Molnár André Lukács) szemben, majd Iljusa halála. Koljában már gyerekként felmerül Isten létezésének kérdése, Aljosa természetesen erre csak igennel felelhet. Fontos kitétel, hogy Kolját lebeszéli a világ egészéért való vezeklési tervéről; elég, ha saját magát váltja meg…

Iván kifejezetten tagadja Isten – és ezzel a lelkiismeret, bármiféle erkölcs – létét, kételyeire azonban nem talál választ.

Egészen mellbevágó Grúsa teljes lerészegedése, előbb a lengyel szerelmével, majd Dimitrijjel a vad mulatozása, vagy inkább szinte dorbézolása, amikor teljesen kivetkőznek magukból.

Azt hihetnénk, hogy a fő kérdés a gyilkosság és a pénz-lopás, de nem – a leglényeg az egyes emberek lelkületének megmutatása, egymáshoz való viszonyuk folytonos változása, mégis a testvérek mély összetartozása, amelyből a balkézről született Szmergyakov némileg kilóg, ha nem is teljesen.

Grúsa és Kátya jelleme, magatartása két külön világ, ezért nehéz elképzelni, hogy Dimitrij mindkettőt szerette; ha igen, akkor feltehetően másképpen.

Egyedinek gondolhatjuk a rendezésben a kevés, de fontos énekszámot közben is, a legvégén is. Bele tudtak „komponálni” még egy ismert mozgalmi lelkesítő kórusdalt is, amit a szereplők teljes beleéléssel énekelnek el.

Kiemelném még Dimitrij jövő-elképzelését: Amerikába mennének Grúsával (nem tudni, Grúsa tud-e erről), dolgozni fognak, majd más néven visszatérnek Oroszországba, itt is dolgoznak majd, és azt akarja, hogy feltétlenül itt, hazájában temessék el...

Külön érdemes a díszleten végigtekinteni. A stúdió színpada most a stúdió-teremnek az egyik végében van, tehát viszonylag keskeny. A háttérben lévő óriási üvegablak uralja, aminek felénk akkora párkánya van, hogy éppen ráülhetnek. Az üvegablakon túli terület lehet kihallgató helyiség, börtöncella vagy kórházi terem részlete is ággyal.

Két oldalt, a teljesen fehér falon kisebb és még kisebb kvázi szekrényajtók vannak, egy részük mögött fiókok rejtőznek, amikből vagy amikbe egyes kellékeket vesznek elő-tesznek el, más részük mögött képet látunk – kutyát, vagy Szmergyakov felakasztott holttestének egy részét.

Elöl hosszú, lehajtható fedelű láda áll, rá lehet persze ülni-állni is, de lehet koporsó is; olykor „reszketni” képes, természetesen a rajta fekvő emberrel együtt. Igazi vagy akár színlelt epilepszia-roham megvalósulásához is megfelelő. Különlegesnek vehetjük Iván „mását”, akivel vitatkozik. A színpad csaknem egészét, asztalt, lócát is fehér lepelbe takarják több jeleneten át. (Díszlettervező: Magyarósi Éva.)

A nők ruházatát a különféle bundák jellemzik a leginkább, bár Grúsa hosszú, fekete, fényes csizmája, rövid, szintén fekete fényes bőr szoknyája is feltűnő. Aljosa öltözéke természetesen fekete, hasonlatosan a szerzetesekéhez, Dimitrijé is fekete, de „macsó” stílusban. Iváné meghatározhatatlan a hosszú kardigánjával. (Jelmeztervező: Papp Janó.)

Élő zenét pianínón szolgáltatnak számunkra (zenei vezető: Kéménczy Antal), de más, nem élő zenét is hallunk.

Az előadás egésze igen mozgalmas, esések, verekedések, ölelkezések egyaránt előfordulnak az előadásban, a különleges és olykor erős hang- és fényhatásokkal együtt. Változó az előadás dinamikája is, a nagyon mozgalmas és hangos jeleneteket a teljes intimitás, csend, kitartott pillanatok váltják fel. Az előadás végig nagy figyelmet követel, így sem könnyű az emberi viszonyok változásait pontosan követni, mint ahogy az életben sem.

Koreográfus: Horváth Ádám. Rendezőasszisztens: Czipó Gabriella.

Bemutató: 2023. február 24.

Megtekintett előadás: 2023. február 22.

Budapest, 2023. február 23.

Megjelent a Kláris 23/5. számában.


 Györgypál Katalin

♣    ♣    ♣
 
 
 
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóirat                                >>Impresszum<<                                Minden jog fenntartva!  ©